#fitrahisvanonsallemaal

AlFitrah is in nood en dient haar pand zsm te kopen. Red daarom met ons het huis van Allaah door de moskee te helpen kopen.

Stichting alFitrah is de stichting waar je onder 1 dak prachtige da3wah projecten vindt op het gebied van opvoeding, educatie, hulpverlening en wetenschappelijk onderzoek. Vier geweldige zaken die onmisbaar zijn voor de ummah en daarom jouw financiële steun verdienen.

Allaah subhaanahu wa ta3aala zegt:

(( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ))

“De gelijkenis van degenen die hun eigendommen op de weg van Allaah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allaah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allaah is Alomvattend, Alwetend." (Aayah: 2/261).

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd:

“Als iemand een liefdadigheid uitgeeft van zijn goed (bezit) –Allaah accepteert alleen het goede-, dan zal de Meest Barmhartige deze liefdadigheid met Zijn Rechterhand aannemen, al is het slechts een dadel En deze (liefdadigheid) zal vervolgens groeien in de Hand van de Meest Barmhartige tot een omvang die groter is dan een berg.”. (Verhaald door aboe Hurayrah en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim).

Tussenstand is 42.921,95 van de 850.000 euro ingezameld

Streefbedrag: 850.000 euro
nog 807.079 euro
5%
Koopsom pand: 2.100.000 euro
reeds betaald 400.000
850.000 euro toegezegd
nog 850.000 euro

Vul hier jouw bijdrage in

Al 397 dagers Word ook dawahdrager

Activiteiten

Maak kennis met de diverse activiteiten die plaatsvinden in het pand.


Onderwijs & Opvoeding

De pijlers van alle diensten en projecten van Stichting alFitrah zijn onderwijs en opvoeding. Hierop is het bestaan van Stichting alFitrah gebouwd, en hierop zijn al haar projecten gefundeerd. Elke moslim behoeft op een Islamitische wijze opgevoed en onderwezen te worden, opdat hij zal slagen in het wereldse en het hiernamaalse leven.

Hulpverlening

De problemen in de ummah nemen helaas toe, terwijl de reguliere hulpverlening tekortschiet in de aanpak hiervan, en niet afgestemd is op de specifieke zorgbehoeften van de moslims in Nederland. Daarmee is de dringende behoefte onstaan voor betrouwbare en specialistische Islamitische hulpverlening die voorziet in de behoeften, en wel in staat is middels de wil van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa de problemen te verhelpen of zelfs te voorkomen.

Dawah Media

Middels het gebruik van diverse media-kanalen, denk aan websites, video & audio, drukwerk probeert de stichting de juiste kennis op een leuke en laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor iedereen.

Projecten

 • Intrekken pand Pahud de Mortangesdreef 41

  maart 2012

  • intrekken pand aan de Pahud de Mortangesdreef 41 onder een huur-/koopcontract
  • koopprijs pand 2,1 miljoen euro
  • 231.333,32 euro voorschot op huur betaald
  • huur van 10.000 euro per maand gedurende het jaar 2012 & 2013
  • 31-12-2013 liep contract af

 • Huur-/koopcontract verlengd met 1 jaar

  januari 2014

  • Eigenaar verhoogd huur naar 20.000 euro per maand
  • eerste kwartaal is 200.000 euro afgelost op de koopsom
   (tussenstand 1.900.000 euro)

 • Wijziging huur-/koopcontract

  januari 2015

  • verlengd met 10 jaar tot en met 31 december 2024
  • 214.736 euro per jaar aan huur vanaf 2016 (53.684 per kwartaal)
  • huur gewijzigd naar 15.000 euro per maand voor het gehele jaar 2015
  • koopsom gewijzigd naar 1.900.000 euro

  • 180.000 euro aan huur betaald totaal over het jaar 2015

 • Gedeeltelijke aflossing op de koopsom

  april 2015

  • 200.000 euro afgelost op de koopsom
  • Koopsom is nu 1.700.000 euro

 • Start onderhandelingen nieuw koopcontract

  januari 2016

  Fitrah heeft de volgende afspraken gemaakt met de toenmalige eigenaar (de Reijer):

  • de koopsom zou gewijzigd worden naar 1.400.000
  • deze koopsom zou betaald worden in juli 2016 (400.000), uiterlijk december 2016 (400.000), in maart 2017 (400.000), en voor december 2017 (resterende 200.000)
  • er zal geen huur meer betaald worden
  • de eigenaar zou deze voorstellen overleggen met zijn bank, echter heeft hij dit niet gedaan en het pand in het geheim verkocht aan een andere partij.

 • Pand doorverkocht zonder medeweten van alFitrah

  april 2016

  • De heer de Reijer heeft het pand verkocht aan een nieuwe eigenaar (WeDoProjects) zonder medeweten van de stichting alFitrah
  • De stichting heeft deze onderhandelingen voortgezet met de nieuwe eigenaar (de heer van der Sman)
  • het voorstel dat er lag met de oude eigenaar is overgenomen, echter wou de nieuwe eigenaar extra voorwaarden leggen aan dit contract:
   • dat indien alFitrah een termijn niet of te laat zou betalen dan behoudt de eigenaar het recht om het contract te ontbinden wat als gevolg heeft dat wij het pand zouden moeten verlaten en daarnaast zou de eigenaar de reeds betaalde termijnen niet restitueren aan alFitrah
  • De stichting is hier niet mee akkoord gaan en bleef actief in gesprek met de eigenaar om tot een akkoord te komen.

 • AlFitrah en de nieuwe eigenaar bereiken een akkoord

  juli 2016

  • Echter wordt het mede door invloed van de oude eigenaar alsnog anders op papier gezet.
  • Onderhandelingen werden voortgezet, echter heeft de eigenaar een kort geding aangespannen.

 • Kortgeding aangespannen door oude & nieuwe eigenaar

  augustus 2016

 • FIOD-inval pand

  september 2016

  Inval van de FIOD van het pand waarbij er plus minus 10.000 euro in beslag is genomen plus al het apparatuur.

 • Uitspraak rechter kortgeding

  oktober 2016

  • rechter heeft besloten dat alfitrah binnen 2 weken de helft van de huur 2016 moet betalen aan de nieuwe eigenaar om ontruiming te voorkomen en de andere helft te voldoen binnen dezelfde termijn zonder het risico op ontruiming.
  • De stichitng heeft de huur van de nieuwe eigenaar betaald ad. 107.368 euro
  • Oude eigenaar heeft beslag laten leggen op de bankrekening van alFitrah, op dat moment stond er 69.979,67 euro.

 • Update beslaglegging & huur eerste kwartaal 2017

  januari 2017

  • Bank alFitrah heeft de beslaglegging voltrokken, waardoor er een tekort ontstond op de rekening van alFitrah ter hoogte van 69.979,67 euro.
  • AlFitrah heeft de rekening aangevuld middels donaties en leningen.
  • alFitrah heeft de huur van het eerste kwartaal ter hoogte van 53.684 euro betaald aan de eigenaar (WeDoProjects) middels donaties en leningen.
  • AlFitrah heeft proceskosten, hoger beroep kosten en advocaat kosten ter hoogte van 12.000 euro betaald.

Pahud de Mortangesdreef 41, 3562 AB Utrecht

info@fitrah.nl    06 84 68 57 76